THÔNG BÁO

VIDEO CLIP

Loading the player...

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE
Quảng cáo Vnomedia Dịch vụ quản trị website Nghệ Tĩnh 24h Bluesky

Phân Công nhiệm vụ Đảng viên chi bộ THCS nhiệm kỳ 2020-2023

Thứ tư - 26/02/2020 17:20 | Số lần đọc: 13596
Phân Công nhiệm vụ Đảng viên chi bộ THCS nhiệm kỳ 2020-2023

Phân Công nhiệm vụ Đảng viên chi bộ THCS nhiệm kỳ 2020-2023

Phân công nhiệm vụ Đảng viên
ĐẢNG ỦY XÃ DIỄN CÁT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ THCS CÁT BÌNH
*
Diễn Cát, ngày 05 tháng 03 năm 2020
        Số:  05-QĐ/CB.THCS
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành chi uỷ và các đảng viên
trong chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023
 
BAN CHẤP HÀNH CHI UỶ CHI BỘ THCS CÁT BÌNH
 
       Căn cứ vào Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Căn cứ vào Quyết định số  166-QĐ/ĐU, ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Đảng ủy xã Diễn Cát về việc chuẩn y Ban chi uỷ, Bí thư, Phó bí thư chi bộ THCS nhiệm kỳ 2020 - 2023;
Căn cứ vào Quy chế làm việc của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023,
QUYẾT ĐỊNH:
     Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong chi uỷ và các Đảng viên trong Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 (Có danh sách kèm theo)
    Điều 2. Các đồng chí trong chi uỷ, đảng viên có nhiệm vụ thực hiện đầy đủ các quy định của Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của Chi bộ và nội dung công việc được phân công.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và các đồng chí có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
 
Nơi nhận:
 • VP Đảng ủy (b/c);
 • Các tổ chức đoàn thể trong trường (p/h);
 • Các đảng viên chi bộ (t/h);
 • Lưu : Chi bộ.
T/M CHI UỶ CHI BỘ
BÍ THƯ
 
 
Phan Xuân Giang
 
DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN CHẤP HÀNH CHI UỶ VÀ ĐẢNG VIÊN TRONG CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2023
(Kèm theo Quyết định số 05-QĐ/CB.THCS ngày 05 tháng 03 năm 2020 của Chi ủy Chi bộ trường THCS Cát Bình)
 
 1. NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG VIÊN:
Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức và lối sống của Đảng viên ở mọi nơi mọi lúc, ngăn ngừa đề phòng những tác động tiêu cực từ bên ngoài xã hội và âm mưu thủ đoạn của kẻ địch làm thoái hoá biến chất người Đảng viên. Không ngừng nâng cao trình độ nhận thức cho bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ cách mạng của mình.
Thường xuyên nắm vững tình hình tư tưởng tâm tư nguyện vọng của quần chúng ở nơi công tác, giải thích hoặc phản ánh kịp thời với tổ chức có trách nhiệm để giải quyết, giúp đỡ quần chúng vào Đảng khi được phân công.
Bản thân gia đình Đảng viên phải gương mẫu thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước. Nói và làm theo nghị quyết, luôn nêu cao tinh thần góp ý kiến phê và tự phê bình trong các buổi sinh hoạt chi bộ, tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt Đảng theo quy định.
Phục tùng sự phân công của chi bộ, tự giác báo cáo kết quả của công việc của mình được phân công với đồng chí bí thư và trước tập thể chi bộ, đề xuất chủ trương cụ thể trong lĩnh vực công tác được phân công.
Đảng viên được phân công phụ trách công tác chính quyền, các đoàn thể có trách nhiệm lãnh đạo, cụ thể hoá nghị quyết của chi bộ và tổ chức thực hiện đúng chủ trương nghị quyết đó. Phối hợp với UBKT cấp trên kiểm tra việc thi hành nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực được phân công.
Đóng Đảng phí đầy đủ và thường xuyên theo điều lệ qui định.
 1. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC ĐẢNG VIÊN CHI BỘ.
 1. Đồng chí Phan Xuân Giang   - Bí thư Chi bộ
 • Phụ trách chung, công tác tổ chức, lãnh đạo mọi hoạt động của Chi bộ; phụ trách công tác tư tưởng chính trị ;
 • Dự thảo đánh giá công tác và dự thảo kế hoạch chi ủy, chi bộ.
 • Chủ trì các cuộc họp của Chi bộ.
 • Trực tiếp chỉ đạo công tác công đoàn; Công tác khen thưởng, kỷ luật, công tác tài chính nhà trường, chi bộ. Đánh giá xếp loại Đảng viên, viên chức đơn vị.
 • Họp và phản ánh tình hình của Chi bộ với Đảng cấp trên.
  -    Hàng năm và kết thúc nhiệm kỳ phải kiểm điểm tr­ước chi bộ về trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được đảm nhiệm.
 •  Quản lý tổ chuyên môn KHXH; phụ trách công tác BDHSG tổ KHXH, tham gia giảng dạy do chuyên môn phân công.
2. Đồng chí Phan Xuân Duẩn- Phó Bí thư Chi bộ
 • Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; thay mặt chi bộ làm các loại hồ sơ phát triển Đảng (kết nạp, chuyển chính thức) để chi bộ xem xét và quyết nghị; Thu và nộp đảng phí ;
 • Công tác bảo vệ chính trị, an ninh nội bộ;
 • Công tác thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị;
 • Thay mặt Bí thư chủ trì các cuộc họp và đi họp khi Bí thư phân công;
 • Đại diện cho Chi bộ trao đổi kế hoạch hoạt động của Đội và tham dự đại hội, hội nghị do Liên đội tổ chức ;
 • Quản lý tổ chuyên môn KHTN, phụ trách công tác BDHSG tổ KHTN; Phụ trách công tác CSVC, tham gia giảng dạy do chuyên môn phân công.
3. Đồng chí Nguyễn Thị Quyến- Ủy viên BCH Chi bộ
 • Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cơ quan văn hóa.
 • Thư ký chi ủy chi bộ; quản lý hoàn thiện hồ sơ văn bản chi ủy chi bộ.
 • Phụ trách hoạt động của tổ chức Đội TNTP HCM;
 • Phụ trách công tác nề nếp của nhà trường;
 • Quản lý tổ công tác thanh tra giám sát hoạt động nhà trường. Phụ trách công tác phụ đạo HSYK môn Toán.
 • Phụ trách thủ quỹ, và sử dụng đảng phí của chi bộ, thu nạp đảng phí của chi bộ.
 • Tham gia BDHSG Toán và tham gia giảng dạy do chuyên môn phân công. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chi bộ, nhà trường phân công.
  1. Đồng chí Nguyễn Thị Hân - Đảng viên
-       Phụ trách công tác chuyên môn Tổ khoa học Xã Hội;
 • Kiểm tra đánh giá xếp loại chuyên môn của giáo viên tổ XH phục vụ công tác đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm;
-   Theo dõi và phụ trách các mặt hoạt động chuyên môn; các hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu của tổ KHXH; Công tác bồi dưỡng giáo viên tổ KHXH;
 • Dự thảo nội dung sinh hoạt các cuộc họp tổ chuyên môn Tổ KHXH.
-      Tham gia BDHSG Toán và tham gia giảng dạy môn Địa lý do chuyên môn phân công. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chi bộ, nhà trường phân công.
5. Đồng chí Tạ Thị Tùng –Đảng viên:
-       Phụ trách công tác chuyên môn Tổ khoa học Tự nhiên
 • Kiểm tra đánh giá xếp loại chuyên môn của giáo viên tổ TN phục vụ công tác đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm;
-   Theo dõi và phụ trách các mặt hoạt động chuyên môn; các hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu của tổ KHTN; Công tác bồi dưỡng giáo viên tổ KHTN. Phụ trách công tác phụ đạo HSYK môn Toán
 • Dự thảo nội dung sinh hoạt các cuộc họp tổ chuyên môn Tổ KHTN.
-     Tham gia BDHSG Toán và tham gia giảng dạy môn Toán do chuyên môn phân công. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chi bộ, nhà trường phân công.
6. Đồng chí Ngô Văn Chiến - Đảng viên
 • Phụ trách nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng của tổ Tự nhiên ;
 • Phụ trách hoạt động chuyên môn của tổ KHTN;
 • Phụ trách bồi dưỡng HSG môn Tin học 9 và Tin học trẻ, phụ trách phần mền trong quản lý nhà trường. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chi bộ, nhà trường phân công.
7. Đồng chí: Lê Thị Thu- Đảng viên
 • Phụ trách nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng của tổ Xã hội ;
 • Phụ trách hoạt động chuyên môn của tổ KHXH;
-    Tham gia BDHSG Toán và tham gia giảng dạy môn Toán do chuyên môn phân công. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chi bộ, nhà trường phân công. Tham gia công tác chủ nhiệm lớp. Phụ trách công tác phụ đạo HSYK môn Ngữ văn
-     Thư ký hội đồng ghi biên bản các cuộc họp HĐSP, sinh hoạt chuyên môn, phụ trách việc nâng cao chất lượng bộ môn Ngữ Văn và BDHSG môn Văn. Tham gia ban chấp hành công đoàn.
8. Đồng chí: Nguyễn Trung Hùng - Đảng viên
 • Phụ trách hoạt động của tổ chức Công đoàn trong nhà trường ;
-     Phân công Giảng dạy các môn, lớp do chuyên môn phân công. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chi bộ, nhà trường phân công.
 • Làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ Đảng viên. Thực hiện kiểm tra giám sát quy chế dân chủ trong nhà trường. Tổ chức tốt hoạt động của tổ chức công đoàn. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chi bộ, nhà trường phân công. Triển khai công tác, quản lý về lao động vệ sinh.
9. Đồng chí: Võ Thị Giang - Đảng viên
-      Phân công phụ trách công tác tài chính công đoàn. Tham gia ban chấp hành công đoàn. Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, BDHSG Sử và dạy Sử theo sự phân công của tổ XH. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chi bộ, nhà trường phân công.
10. Đồng chí: Đào Thị Thanh Lê- Đảng viên.
-       Tham gia BDHSG Sinh. Giảng dạy sinh do tổ phân công. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chi bộ, nhà trường phân công.
 • Theo dõi, giám sát hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh ;
11. Đồng chí: Đặng Thị Thoa - Đảng viên
 • Phụ trách hoạt động của tổ nữ công, thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng;
 • Phụ trách việc chấp hành kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong cơ quan, công tác tuyên truyền;
 • Theo dõi và trực tiếp nắp bắt tâm tư nguyện vọng của công đoàn viên.
-     Tham gia BDHSG môn Vật lý, Dạy môn Vật lý do chuyên môn phân công.
-       Chăm lo động viên cán bộ đoàn viên giáo viên, công nhân viên nữ thực hiện vai trò của người phụ nữ; thực hiện công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. Tham mưu đề xuất với chi bộ xây dựng kế hoạch chỉ đạo nội dung hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.
 1. Đồng chí: Lê Thị Hạnh - Đảng viên
 • Phụ trách hoạt động thiết bị, phòng học bộ môn. Trực tiếp làm công tác quản lý thiết bị và giám sát hoạt động các phòng học bộ môn, theo dõi việc sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên.
 • Giám sát công tác quản lý tài sản nhà trường về thiết bị dạy học. Phân công làm thủ quỹ nhà trường. Tham mưu cho nhà trường mua sắm, bổ sung thiết bị dạy học. Phối hợp Phó Hiệu trưởng trong công tác điều tra PCGD THCS.
13. Đồng chí: Võ Thị Hằng - Đảng viên
- Phân công chủ nhiệm lớp, BDHS khá giỏi Toán, Dạy Toán do chuyên môn phân công. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chi bộ, nhà trường phân công. Phụ trách công tác phụ đạo HSYK môn Toán.
14. Đồng chí: Lã Thị Thu Hiền - Đảng viên
-     Phân công làm tổng phụ trách đội trong nhà trường. Tham mưu đề xuất với chi bộ các hình thức, phương thức tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, các phong trào thể dục thể thao nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, rèn luyện kỹ năng sống và tinh thần phấn đấu của cán bộ Đảng viên.
 • Phụ trách công tác Văn nghệ nhà trường, tổ chức hoạt động hiệu quả câu lạc bộ Văn nghệ;
 • Phụ trách hoạt động múa, hát giữa buổi học và đầu buổi cho học sinh. Phụ trách công tác xanh - sạch - đẹp trong khuôn viên nhà trường; bồn hoa cây cảnh.
15. Đồng chí: Võ Thị Hiền - Đảng viên
-    Phân công chủ nhiệm lớp, BDHS khá giỏi Địa, Giảng dạy các môn, lớp do chuyên môn phân công. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chi bộ, nhà trường phân công.
16. Đồng chí: Mai Thị Thảo- Đảng viên
-    Phân công BDHS khá giỏi Sử, Giảng dạy các môn, lớp do chuyên môn phân công. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chi bộ, nhà trường phân công.
17. Đồng chí: Lê Thị Hồng Hạnh- Đảng viên
-     Phân công chủ nhiệm lớp, Giảng dạy các môn, lớp do chuyên môn phân công. Nâng cao chất lượng giáo dục bộ môn Ngữ văn. BDHSG môn Văn. Phụ trách công tác phụ đạo HSYK môn Ngữ văn. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chi bộ, nhà trường phân công.
18. Đồng chí: Trần Anh Sơn- Đảng viên
-     Phân công Giảng dạy các môn, lớp do chuyên môn phân công. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chi bộ, nhà trường phân công. Tham gia làm công tác chủ nhiệm lớp.
-    Thực hiện tốt công tác trang trí các ngày lễ, các cuộc hội nghị tổng kết của nhà trường, chi bộ.
19. Đồng chí: Phạm Thị Tuyết- Đảng viên
-    Phân công phụ trách kế toán nhà trường. Tham mưu cho chi bộ về nghị quyết về các khoản thu trong nhà trường. Hoàn thành các hồ sơ tài chính của nhà trường. Phụ trách quản lý điều hành hoạt động bộ phận Văn phòng
20. Đồng chí: Nguyễn Văn Quân- Đảng viên
 • Phụ trách công tác Thể dục thể thao nhà trường, tổ chức hoạt động hiệu quả câu lạc bộ Thể thao. Tham gia làm công tác chủ nhiệm lớp
 • Huấn luyện các đội tuyển TDTT dự thi các cấp. Tham gia giảng dạy môn thể dục. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chi bộ, nhà trường phân công.
21. Đồng chí: Hà Huy Hoàng - Đảng viên
 • Phụ trách công tác Thể dục thể thao nhà trường, tổ chức hoạt động hiệu quả câu  lạc bộ Thể thao, Tham gia làm công tác chủ nhiệm lớp.
 • Phụ trách hoạt động TDTT và bồi dưỡng HS năng khiếu các môn thanm gia thi HKPĐ do chuyên môn phân công. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chi bộ, nhà trường phân công.
22. Đồng chí: Cao Thị Thu Hà - Đảng viên
-     Phân công Giảng dạy các môn Toán, Tin, Bồi dưỡng HSG Toán do chuyên môn phân công. Phụ trách công tác phụ đạo HSYK môn Toán. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chi bộ, nhà trường phân công.
23. Đồng chí: Cao Thị Kim Hoa - Đảng viên
 -    Phân công chủ nhiệm lớp, BDHS khá giỏi Văn, Giảng dạy các môn, lớp do chuyên môn phân công. Phụ trách công tác phụ đạo HSYK môn Ngữ văn. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chi bộ, nhà trường phân công.
24. Đồng chí: Đặng Quang Thịnh - Đảng viên
 -    Phân công BDHS giỏi Anh, Giảng dạy các môn, lớp do chuyên môn phân công. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chi bộ, nhà trường phân công.
25. Đồng chí: Hoàng Thị Oanh - Đảng viên
 -    Phân công BDHS giỏi Anh, Giảng dạy các môn, lớp do chuyên môn phân công. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chi bộ, nhà trường phân công. Tham gia làm công tác chủ nhiệm lớp.
26. Đồng chí: Nguyễn Thị Kỳ - Đảng viên
 -    Phân công BDHSG Hóa, Giảng dạy các môn, lớp do chuyên môn phân công. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chi bộ, nhà trường phân công.
27. Đồng chí: Phạm Thị Kim Loan - Đảng viên
 -    Phân công chủ nhiệm lớp, BDHS khá giỏi GDCD, Giảng dạy các môn, lớp do chuyên môn phân công. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chi bộ, nhà trường phân công.
28. Đồng chí: Võ Thị Bích Thảo - Đảng viên
 • Phụ trách hoạt động Thư viện, Văn phòng. Trực tiếp làm công tác quản lý Thư viện và giám sát hoạt động phòng đọc, thư viện xanh. Phụ trách lưu trữ hồ sơ phổ cập giáo dục, cấp phát văn bằng và chịu sự phân công của bí thư chi bộ, hiệu trưởng và tổ trưởng tổ Văn phòng đảm nhiệm 1 số lĩnh vực khác, tham mưu cho nhà trường mua sắm, bổ sung sách báo phục vụ cho dạy học. Phối hợp Phó Hiệu trưởng trong công tác điều tra PCGD THCS. Nạp các báo cáo về phòng và cấp trên.
        Trên đây là danh sách phân công nhiệm vụ cho Ban chấp hành Chi ủy và đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2023 của Chi bộ trường THCS Cát Bình./.
 
 
Nơi nhận:
-  VP Đảng ủy (b/c);
- Các đ/c cấp ủy (t/h)
-  Các tổ chức đoàn thể trong trường (p/h);
           -  Các đảng viên chi bộ (t/h);
-   Lưu Chi bộ.


T/M CHI UỶ CHI BỘ
            BÍ THƯ
 
Phan Xuân Giang

 

Tác giả bài viết: Phan Xuân Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 219

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3607

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 496441

ĐĂNG KÝ

Trò giỏi Xứ Nghệ